De filmvoorstellingen zijn weer mogelijk.

Nu de beperkende maatregels zijn versoepeld kunnen en mogen we weer voorstellingen geven

De nu nog geldende adviezen van het RIVM zullen strikt worden nageleefd.

Zie Eerstvolgende film op 30 juni 2021

Gaarne aandacht voor de nieuwe wijze van reserveren !!!

zie hiervoor de pagina’s  Eerstvolgende film en of Menu-item Reserveren